Rekuperácia a tepelné čerpadlá

Rekuperácia vzduchu je spôsob vetrania budov so spätným získavaním tepla. Vzduch privádzaný do obytného priestoru v rekuperačnej jednotke preberá teplo z teplého vzduchu odvádzaného z obytného priestoru, a tak minimalizuje tepelné straty. Vzduchotesný dom je vďaka rekuperácii stále dobre vetraný, pričom takmer vôbec nedochádza k úniku tepla.

Rekuperácia

Výhody rekuperácie:

  • privedenie čerstvého vzduchu
  • odvedenie škodlivín, vlhkosti a výmena vzduchu
  • ochrana zdravia vyvarovaním sa alergiám (filtre)
  • energetická úspora

Tepelné čerpadlo je stroj, ktorý čerpá teplo z jedného miesta na druhé, vynaložením vonkajšej práce. Zvyčajne je to z chladnejšieho miesta na teplejšie. Tepelné čerpadlá sú prvou voľbou, ak chceme dosiahnuť nielen úsporu nákladov na vykurovanie a aj ekologickú výrobu tepla. Energiu, ktorú využíva tepelné čerpadlo, je všade v našom okolí v neobmedzenom množstve a takmer zadarmo . Tepelné čerpadlo nám poskytuje nezávislosť od fosílnych palív a aktívne prispieva k zníženiu emisií CO2 a k ochrane klímy.

 

 

Staňte sa ďalším spokojným klientom! Prezrite si naše referencie a presvedčte sa sami.