Chladiace a mraziace technológie

Kondenzačná jednotka je srdcom každej chladiarenskej technológie. Takýto agregát pozostáva z kompresora, vodou alebo vzduchom chladeného kondenzátora, ventilátorov, zásobníka chladiva a ďalších komponentov. Ide o jednoduché konštrukčné riešenie , ktoré vychádza z rozmiestnenia hlavných komponentov na oceľovej základni. Základné prevedenie jednotky bez krytu je určené pre umiestnenie do vnútorných priestorov, resp. do strojovne. Pre vonkajšie použitie zabezpečíme jednotku s krytom.

Každý typ jednotky má okrem svojho štandardného vybavenia (viď. vyššie) aj voliteľné príslušenstvo potrebné v závislosti od charakteru využitia a to najmä : prídavné ventilátory, regulátor výkonu, filterhydrátor, solenoid, snímače tlaku, vyhrievanie oleja kompresora, výmeník pre využitie odpadového tepla – výroba TUV – rekuperácia, elektrický silový rozvádzač atď.

 

Kondenzačné jednotky nájdu využitie hlavne pre:

  • Komerčné a priemyselné chladenie
  • Obchodné reťazce
  • Chladiace a Mraziace sklady
  • Potravinársky priemysel
  • Spracovateľský priemysel

Základné parametre potrebné pre správny výber technológie sú : požadovaný výkon, odparovacia teplota a teplota okolia.

EMBRACO hermetický piestovaný

Kondenzátory, Výparníky

Združené jednotky

BIZTER NEW ECOLINE polohermeticky piestovaný