Montáž

Naše riešenia vieme prispôsobiť akejkoľvek budove tak, aby bolo vnútorné prostredie komfortné pri zohľadnení energetickej efektívnosti systémov.
Podľa Vašich predstáv Vám dodáme a namontujeme dielo na kľúč.

Dodanie a montáž zahŕňa komplexnú montáž klimatizačných a chladiacich zariadení s príslušenstvom vrátane s vykonaním komplexných skúšok a zaregulovania celého systému