Pokladničné boxy

MARK pokladničný box so širokou/úzkou zadnou vaňou

MODULO s úzkou zadnou vaňou

MODULO so širokou zadnou vaňou

MINI pokladničný box

SELF pokladňa