Náš tím

Vedenie

Member
Ing. Marián Vysoký
konateľ a výkonný riaditeľ
Tel: 0903 618 922
Mail: mvysoky@avgast.sk

 

Member
Ing. Martin Vysoký
konateľ spoločnosti
Tel.: 0904 447 700
Mail: martinvysoky@avgast.sk

 

Ekonomika

Member
Ing. Martina Kulinová
účtovníčka
Tel: 055 622 45 25
Mail: avgast@avgast.sk

 

Marketing

Ing. Laura Tomková
marketingový špecialista
Tel.: 055 622 45 25
Mail: marketing@avgast.sk

 

Asistentka

Member
Ing. Ivana Tušajová
asistentka manažmentu, ľudské zdroje
Tel: 055 622 45 25
Mail: asistent@avgast.sk

 

 

Obchodné oddelenie

Member
Ing. Róbert Bröstl
predajca pre obchodné zariadenia a chladiacu techniku
Tel.: 0903 618 948
Mail: brostl@avgast.sk

 

 

Member
Ing. Tomáš Lenarčič
projektant pre obchodné zariadenia a chladiacu techniku
Tel: 0903 530 754
Mail: lenarcic@avgast.sk

 

 

Member
Martin Bučko
produktový referent
Tel.: 055 622 45 25
Mail: sales@avgast.sk
 

 

 

Realizácia

Member
Miroslav Nohaj
riaditeľ realizačnej divízie
Tel: 0911 462 131
Mail: nohaj@avgast.sk

 

 

Member
Ján Bagi
koordinátor
Tel: 0903 605 662
Mail: realizacia@avgast.sk

 

 

Member
Pavol Kavuľa
projektový manažér pre vzduchotechniku
Tel: 0911 618 920
Mail: kavula@avgast.sk

 

Member
Ing. Patrik Maheľ
nákupca
Tel: 0911 973 965
Mail: nakup@avgast.sk

 

Dispečing

 
Tel: 0902 747 484
Mail: dispecing@avgast.sk

 

Sklad

Member
Marián Koloži
skladník

Tel: 0904 972 115
Mail: sklad@avgast.sk

 

Servis

Member
Peter Blicha
servisný technik
Tel: 0911 618 923
Mail: servis2@avgast.sk

 

 

Montáž

Lukáš Trella, Tomáš Peko, Anton Lévay, Martin Rusnák, Martin Matis, Ľubomír Šároši, Rastislav Bukovský, Imrich Szaniszlo, Peter Bely