Náš tím

Vedenie

Member
Ing. Marián Vysoký
konateľ a výkonný riaditeľ
Tel: 0903 618 922
Mail: mvysoky@avgast.sk

 

Member
Ing. Martin Vysoký
konateľ spoločnosti
Tel.: 0904 447 700
Mail: martinvysoky@avgast.sk

 

Ekonomika a ľudské zdroje

Member
Ing. Martina Kulinová
asistentka manažmentu, účtovníčka
Tel: 055 622 45 25
Mail: avgast@avgast.sk

 

Marketing

Member
Ing. Miroslava Jozeková
marketingový pracovník
Tel.: 055 622 45 25
Mail: marketing@avgast.sk

 

Komunikácia

Member
Jana Sasaráková
komunikácia
Tel: 055 622 45 25
Mail: komunikacia@avgast.sk

 

 
 

 

Obchodné oddelenie

Member
Ing. Róbert Bröstl
predajca pre obchodné zariadenia a chladiacu techniku
Tel.: 0903 618 948
Mail: brostl@avgast.sk

 

 

Member
Miroslav Koško
obchodno-technický riaditeľ pre vzduchotechniku
Tel.: 0948 114 454
Mail: kosko@avgast.sk

 

 

Member
Ing. Tomáš Lenarčič
projektant pre obchodné zariadenia a chladiacu techniku
Tel: 0903 530 754
Mail: lenarcic@avgast.sk

 

 

Member
Ing. Eduard Marčák
projektový manažér pre vzduchotechniku
Tel.: 0911 668 848
Mail: marcak@avgast.sk

 

 

Member
Ing. Peter Hudák
obchodný referent
Tel.: 055 622 45 25
Mail: referent@avgast.sk

 

 

Member
Ing. Ladislav Palencsár
obchodný referent pre vzduchotechniku
Tel.: 055 622 45 25
Mail: predaj@avgast.sk

 

Realizácia

Member
Miroslav Nohaj
riaditeľ realizačnej divízie
Tel: 0903 605 662
Mail: nohaj@avgast.sk

 

 

Member
Ján Bagi
koordinátor
Tel: 0911 618 923
Mail: realizacia@avgast.sk

 

 

Member
Pavol Kavuľa
nákupca
Tel: 0911 618 920
Mail: kavula@avgast.sk

 

Member
Ing. Patrik Maheľ
nákupca
Tel: 055 622 45 25
Mail: nakup@avgast.sk

 

Dispečing

Member
Ing. Dominik Palčo
dispečér
Tel: 0902 747 484
Mail: dispecing@avgast.sk

 

 
 

 

Servis

Member
Radoslav Renčko
servisný technik
Tel: 0903 605 373
Mail: servis@avgast.sk

 

Sklad

Member
Marián Koloži

 

Member
Peter Blicha
servisný technik
Tel: 0911 618 923
Mail: servis2@avgast.sk

 

 

Montáž

Slavomír Petruška, Dušan Gilla, Lukáš Trella, František Sklenár, Ľuboš Tarnoci, Ľubomír Dubjel, Marián Molnár, Michal Krištof, Martin Matis, Ľubomír Šároši, Marcel Varga, Daniel Szekeres, Rastislav Bukovský, Zdenko Karaš