Náš tím

Vedenie

Member
Ing. Marián Vysoký
konateľ a výkonný riaditeľ
Tel: 0903 618 922
Mail: mvysoky@avgast.sk
Member
Ing. Martin Vysoký
konateľ spoločnosti
Tel.: 0904 447 700
Mail: martinvysoky@avgast.sk

Ekonomika a ľudské zdroje

Member
Ing. Martina Kulinová
asistentka manažmentu, účtovníčka
Tel: 055 622 45 25
Mail: avgast@avgast.sk

Marketing

Member
Ing. Miroslava Jozeková
marketingový pracovník
Tel.: 055 622 45 25
Mail: marketing@avgast.sk

Obchodné oddelenie

Member
Ing. Róbert Bröstl
predajca pre obchodné zariadenia a chladiacu techniku
Tel.: 0903 618 948
Mail: brostl@avgast.sk
Member
Miroslav Koško
obchodno-technický riaditeľ pre vzduchotechniku
Tel.: 0948 114 454
Mail: kosko@avgast.sk
Member
Ing. Tomáš Lenarčič
projektant pre obchodné zariadenia a chladiacu techniku
Tel: 0903 530 754
Mail: lenarcic@avgast.sk
Member
Ing. Eduard Marčák
projektový manažér pre vzduchotechniku
Tel.: 0911 668 848
Mail: marcak@avgast.sk
Member
Maroš Kollárik
obchodný referent
Tel.: 055 622 45 25
Mail: kollarik@avgast.sk
 
 

Realizácia

Member
Ing. Miroslav Nohaj
riaditeľ realizačnej divízie
Tel: 0903 605 662
Mail: nohaj@avgast.sk
Member
Ján Bagi
koordinátor
Tel: 0911 618 923
Mail: realizacia@avgast.sk
Member
Pavol Kavuľa,
nákupca
Tel: 0911 618 920
Mail: kavula@avgast.sk
 
 

Servis

Member
Radoslav Renčko
servisný technik
Tel: 0903 605 373
Mail: servis@avgast.sk

Sklad

Member
Marián Koloži
Member
Slavomír Petruška
servisný technik
Mail: servis@avgast.sk
 

Montáž

Peter Blicha, Dušan Gilla, Lukáš Trella, František Sklenár, Jozef Daras, Marián Molnár, Peter Medvecko, Ján Grega, František Mikluš