Poradenstvo a projektovanie

Poradíme a zabezpečíme Vám obhliadku a spracovanie projektovej dokumentácie.

Poskytujeme:

 • Konzultačná a poradenská činnosť
 • Obhliadka stavieb
 • Návrh technického riešenia
 • Príprava predbežnej cenovej ponuky
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie realizačnej

Jednotlivé stupne spracovania projektovej dokumentácie:

 • projekt skutočného vyhotovenia
 • projekt pre realizáciu stavby,
 • projekt pre stavebné povolenie,
 • plánovanie investičných rozpočtov,
 • popisný návrh riešenia, prípadne varianty,

 

Poradenstvo AV GAST Poradenstvo AV GAST