Novinky

Základná starostivosť o chladiace a mraziace zariadenia

Je Vaše chladiace zariadenie hlučnejšie?

Pozorujete vyššiu spotrebu elektrickej energie?

Všimli ste si zníženie chladiaceho výkonu?

Najčastejšou  príčinou týchto nepriaznivých ukazovateľov je  zvyčajne zanedbaná alebo nevykonaná údržba kondenzátora.

 

Čo je to kondenzátor a aká  je jeho úloha?

Dôležitou a často krát  zanedbávanou súčasťou   v chladiacicha mraziacich zariadeniach  je práve  kondenzátor .

Samotný kondenzátor slúži na odovzdanie prevzatého tepla  do okolitého vzduchu  z chladeného priestoru zariadenia. Vzduchom chladené kondenzátory nasávajú vzduch z okolia, ktorý z pravidla nie je filtrovaný , okolitý vzduch je plný prachu a nečistôt ktoré kondenzátor zanášajú a znemožňujú jeho správnemu  fungovaniu.

 

Zanesený kondenzátor môže zvýšiť spotrebu a hlučnosť až o 100%.

Ak zanedbáme pravidelné čistenie kondenzátora, znížime jeho schopnosť odvádzať teplo, čo vedie k prehrievaniu chladiva a oleja, a tým pádom dochádza k zvýšenej námahe kompresora čo môže viesť aj k jeho zničeniu.

 

 

Ako správne vyčistiť kondenzátor?

V moderných chladiacich a mraziacich zariadeniach je kondenzátor umiestnený  v blízkosti kompresora v spodnej časti zariadenia , obvykle za mriežkou, ktorú je potrebné demontovať ak chceme previesť údržbu .

POZOR! Pred začatím akejkoľvek činnosti je potrebné vypnúť zariadenie z elektrickej energie .

Nečistoty a prach z kondenzátora môžeme odstrániť opatrne vysávačom alebo jemnou metličkou .

Vhodnejšie riešenie čistenia a údržby nie len kondenzátorov je zavolať si odborného technika , ktorý má nástroje a čistiace prostriedky pre vykonanie dokonalej údržby .

Ak nemáte svojho technika radi Vám s údržbou pomôžeme a poradíme , objednať sa môžete na adrese  :  servis@avgast.sk

Späť