Novinky

V čom spočíva prednosť vidieckych predajní?

Významnou súčasťou slovenského maloobchodu sú predajne na vidieku. Majú svoju dlhoročnú tradíciu, atmosféru i zákazníkov. Väčšina z nich zmenila svoju podobu, zo zastaranej na modernú, funkčnú a energeticky úspornú predajnňu.

 

V posledných niekoľkých rokoch sú tieto predajne viac ohrozované rozrastajúcimi sa veľkoplošnými predajňami a novovznikajúcimi regionálnymi nákupnými centrami. Napriek tomu odolávajú, fungujú, ponúkajú požadovaný sortiment a viaceré užitočné služby. Zákazníci v nich realizujú najradšej menšie nákupy čerstvého tovaru, ale ich návštevy sú opakované, a tak často už predávajúci presne vie, čo ktorý zákazník nakupuje.

 

V čom spočíva najväčšia prednosť týchto predajní? Napríklad v osobnejšom prístupe, ale aj ochote obchodníka počúvať požiadavky zákazníkov a prispôsobovať im predávaný sortiment a služby. Zároveň zvyšujú dopyt aj po miestnych, tradičných a "poctivých" potravinách.

 

 

 Zásobovanie obyvateľov potravinami

V slovenskom vidieckom obchode dnes pôsobia hlavne väčšie a menšie domáce maloobchodné siete, časť obchodníkov funguje naďalej nezávisle, napríklad ide o rodinné predajne alebo ako súčasť slovenských sietí. Až 77% predajní COOP Jednota sa dnes nachádzajú v menších obciach, kde plnia nevyhnutnú a najdôležitejšiu funkciu zásobovania obyvateľstva potravinami, zároveň aj funkciu sociálnu a spoločenskú.

 

Čerstvé potraviny aj vlastné značky

Kľúčovú úlohu zohráva vo vidieckom obchode logistika a tá nadobudla úplne iný charakter, výrazne sa zlepšila. Súčasný zákazník síce chodieva nakupovať do veľkoplošných predajní do väčších miest, avšak stále bude potrebovať čerstvé potraviny pre každodennú spotrebu. Stále platí, že dobrý obchod poznať na základe sortimentu a kvality čerstvých potravín. Dobrý obchodník zároveň sleduje trendy a novinky. Aj on musí riskovať a skúšať, súčasne vzdelávať svojich zákazníkov a podporovať predaj napríklad ochutnávkami. Každý obchod a obchodník je svojim spôsobom originál. 

 

 Podpora predaja

Kľúčovým nástrojom na podporu predaja sú vo vidieckych predajniach dnes predovšetkým letákové akcie. Potvrdzuje to aj B. Lellák. Slovenský spotrebiteľ totiž reaguje najviac na tovary ponúkané v akciových cenách. V tomto smere sú citlivejšie hlavne regióny, kde je vyššia nezamestnanosť.

 

 

 

 

Zákazník a jeho preferencie

Moderné vidiecke predajne majú široké spektrum zákazníkov a zďaleka to nie sú len vekovo starší zákazníci. Aj tento zákazník má určité očakávania, je viac náročný, dokonca aj na prostredie, kde nakupuje a jeho preferencie súvisiace s výberom tovarov sa môžu meniť. Slovenský vidiecky zákazník je naďalej orientovaný primárne na cenu, no súčasne viac očakáva aj primeranú kvalitu. Rád sa zapája do súťaží a vernostných programov, pretože má možnosť získať niečo navyše, zároveň sa môže zapojiť priamo v obci, kde žije. Vidiecky zákazník automaticky privíta aj zaujímavú ponuku služieb, ktoré mu zjednodušia život. Siet predajní COOP Jednota ponúka tradičné služby ako COOPkasa – platenie účtov a poukážok, službu dobýjania kreditu u mobilných operátorov, vyplácanie zliav z vernostného programu COOP Jednota.

 

Slovo na záver

Obchod na vidieku je nevyhnutným článkom maloobchodnej siete v jej mikro priestore – aj v tej najmenšej obci. Zabezpečuje možnosť denných nákupov potravín, nevyhnutných pre prevádzku domácností najmä pre obyvateľov s nižšou mobilitou, ale aj s nižším rodinným či individuálnym rozpočtom. Globálne pohľady na štandard vidieckeho obchodu ukazujú na mnohé pozitívne príklady (obchod spotrebných družstiev či mnohí nezávislí obchodníci), ale aj na mnohé negatíva (neúmerne vysoké ceny základných potravinových článkov či kvalita predajného priestoru). Na vidiecky obchod treba pozerať viac ako na službu pre kupujúceho ako na podnikanie.

 

Zdroj: Retail magazin

Foto: AV GAST

 

 

 

Späť