Novinky

Štát plánuje podporovať bezobalové obchody a obmedziť jednorazové plasty

 

 V súčasnej dobe je téma ekológie často skloňovaná, pretože žiť ekologicky je cesta budúcnosti. Triedenie odpadu, recyklácia, obmedzenie jednorázových plastov, to všetko patrí medzi kľúčové opatrenia nášho státu.

Štát plánuje podporovať bezobalové obchody a obmedziť jednorázové plasty.

 

Po historicky prvom Programe predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2014 až 2018 má Slovensko stratégiu pre túto oblasť aj na nadchádzajúcich šesť rokov.

Medzi kľúčové opatrenia, s ktorými program počíta, patrí, napríklad, zavedenie povinného množstvového zberu komunálneho odpadu či podpora systémov spätného odberu odpadov z výrobkov, ako aj lokálnych zálohových systémov. Pri biologicky rozložiteľnom odpade je to predovšetkým podpora domáceho a komunitného kompostovania.

 „Prvé kroky sme už podnikli. Zaviedli sme povinnosť zaviesť hnedé kontajnery na bioodpad, spoplatnili sme ľahké plastové tašky a presadili protiskládkový balíček. Od januára tohto roka je účinná nová legislatíva, ktorej cieľom je finančne znevýhodniť skládkovanie odpadu a zvýšiť motiváciu obcí odpad triediť. A ďalšie opatrenia pripravujeme,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

 

 Pomôcť má bezobalový predaj

 

V roku 2017 sme na skládky odpadov na Slovensku uložili 1,3 milióna ton komunálnych odpadov. Pomerne výraznú časť z tohto objemu, približne 11 %, predstavuje plastový odpad.

Program, ktorý v stredu schválila vláda, sa zameriava na obmedzovanie používania nerecyklovateľných jednorazových plastových obalov, predchádzaniu vzniku nadmerného množstva obalov v rámci jedného výrobku a podporu recyklácie plastových výrobkov a obalov.

Jedným z opatrení, od ktorých si ministerstvo sľubuje redukciu plastového odpadu, je podpora tzv. bezobalových obchodov. Envirorezort plánuje vypracovať metodickú pomôcku, ktorá by mala uľahčiť zavádzanie bezobalovej distribúcie tovarov a opakovane použiteľných obalov. Metodický materiál by mal tiež obsahovať základné požiadavky na donesené obaly.

 

Podporiť bezobalový predaj ministerstvo plánuje aj prostredníctvom nového portálu. Jedným z opatrení, ktoré sa v programe spomína je „Vytvorenie národnej „Zero Waste“ databázy dobrých príkladov z praxe.“ Obsahovať by mala informácie o kamenných a internetových obchodoch, ktoré ponúkajú predaj potravín a iných produktov.

Prijatý program okrem toho počíta s tým, že štátne inštitúcie pôjdu v oblasti plastového odpadu príkladom. V najbližších rokoch by mali, napríklad, začať povinne používať nápoje iba vo vratných zálohovaných obaloch. Plastové výrobky na jedno použitie by mali byť v najbližších rokoch zakázané na verejných podujatiach a v trvalých prevádzkach.

Jednorazové plasty postupne začínajú dobrovoľne obmedzovať, napríklad, reťazce LidlJednota či Ikea. Tesco sa popri spoplatnení plastových tašiek a zákazu jednorazových obalov zameralo na obaly vlastnej značky v stopercentne recyklovateľných alternatívach.

 

Eko obaly šetrné k prírode

 

V súčasnej dobe je veľmi populárny zdravý životný štýl. Novým trendom v gastronómii sa stávajú nielen Bio potraviny, ale aj Eko-obaly. 

Jedná sa o ekologické materiály, ktoré neničia prírodu. Používané sú cukrová trstina, kukurica a palmové listy. Tieto ekologické materiály obsahujú menej uhlíka, ako sa používa pri plastových obaloch. Samozrejme sú znova recyklovatelné a môžu sa použiť na výrobu nových obalov.

Veľkou výhodou je neobmedzená doba ich trvanlivosti a možnosť rozkladu na kvalitné bio-hnojivo. Možno ich úplne kompostovať, za obyčajných 45 až 60 dní aj na záhradnom komposte. Kompost je tak skvelý spôsob, ako zlepšiť pôdne zdroje a znížiť tým množstvo odpadu, ktoré by bolo uložené na skládkach. 

 

Zdroj: odpady-potral.sk; tophoreca.sk

Foto: info.sk

Späť