Novinky

Pravidelný servis klimatizácie šetrí peniaze, ale aj energiu

Servis a údržba

Klimatizácia je na nezaplatenie najmä v teplejších klimatických podmienkach. Globálne otepľovanie a rýchle zmeny klímy však potrebu klimatizácie rozširujú do každého kúta Zeme. Američania ju berú ako samozrejmosť a my, na Slovensku, si tiež pomaly začíname zvykať. Nie sme s ňou natoľko zžití ako oni , ale postupne si uvedomujeme jej význam.

Servis:

Na to, aby vám klimatizácia vydržala čo najdlhšie, pričom odborník hovorí o ôsmich až desiatich rokoch, nesmiete zabúdať na údržbu. Vnútri je filter, ktorý je nutné raz do mesiaca vyčistiť. Niektorí výrobcovia dnes ponúkajú aj rôzne vylepšenia ako antibakteriálny či protiplesňový nanofilter, nespoliehajte sa však na to, že by tak mala vaša klimatizácia zázračné vzduchočistiace účinky.  V prvom rade je to teda ochrana zariadenia. Čím hustejšie sú filtre, tým viac toho zachytia a tým častejšie to treba aj čisti.

Raz ročne si zariadenie vyžaduje aj profesionálny zásah.  Vo vnútri je výmenník, ktorý ochladzuje vzduch. Minimálne raz za rok ho treba vydezinfikovať, jednotka sa vyčistí, prípadne doplniť chladivo. Pozornosť však venujte i vonkajšiemu zariadeniu. Ak je napríklad dom v blízkosti poľa, dokáže sa rýchlo zaniesť.

Pri servise myslite aj na mechanickú kontrolu zariadenia. Servisný technik skontroluje vnútornú aj vonkajšiu jednotku, urobí diagnostiku a navrhne vhodné možnosti na  prípadnú opravu.

Chladiar alebo technik, ktorý vám bude robiť servis klimatizácie, by mal vlastniť osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Údržba by mala obsahovať tieto kroky:

  • vyčistenie celého skeletu vnútornej aj vonkajšej jednotky,
  • vyčistenie filtra vnútornej jednotky,
  • skontrolovanie elektrickej časti vnútornej jednotky,
  • skontrolovanie ventilátora a žalúzie,
  • vyčistenie a dezinfekciu výparníka vnútornej a vonkajšej jednotky,
  • vyčistenie kondenzátora vonkajšej jednotky,
  • skontrolovanie množstva chladiva, meranie tlaku v systéme a kontrolu trojcestného ventilu,
  • skontrolovanie ventilátora vonkajšej jednotky.

 

Späť