Novinky

Päť globálnych trendov v maloobchode

 

Trendy v maloobchode pozostávajú zo štyroch trendov, ktoré budú najintenzívnejšie ovplyvňovať svet, v ktorom žijeme. Ide konkrétne o tieto trendy: Demografické a sociálne zmeny, Životný štýl spotrebiteľov, Vplyv technológií, Legislatívu a právne úpravy. Každý z týchto štyroch trendov bude mať určitý vplyv aj na maloobchod.

 

Demografické zmeny, zmeny v sociálnych skupinách, väčší dôraz na lepší životný štýl a technologický rozvoj budú mať značný vplyv na zákazníkovo správanie a jeho očakávania a obchodné reťazce a výrobcovia potravín budú musieť zohľadniť tieto zmeny vo svojich obchodných stratégiách a interných štruktúrach. Najúspešnejšie budú obchodné reťazce a výrobcovia, ktorí budú schopní reagovať okamžite alebo predvídať s vysokou presnosťou.

 

Na základe globálneho výskumu, rozhovorov s profesionálmi, zákazníckeho prieskumu, sledovania inovácií sa identifikovali pre najbližších niekoľko rokov päť najvýznamnejších globálnych trendov pre oblasť maloobchodu:

  1. Hybridné koncepty predajní
  2. Zmeny v životnom štýle spotrebiteľov
  3. Hyperlokálny maloobchod
  4. Rýchlosť a pohodlnosť nákupu
  5. AI (artificial intelligence)

 

Hybridné koncepty predajní

Kamenné predajne v Európe sú v oveľa ťažšej pozícii ako boli v minulosti. Musia neustále prichádzať s novými nápadmi ako prilákať zákazníka do predajne, ako ho v nej udržať a ako maximalizovať rentabilitu predajne. Aby to bolo možné dosiahnuť, bude nevyhnutné zmeniť doterajšie koncepty predajní a prispôsobiť ich novým trendom. Jedným z riešení sú investície do funkčného tzv. fulfillment servisu, ktorý umožní nakupujúcim pohodlný a rýchly omnichannel nákup.

 

Samozrejmosťou v budúcnosti bude zrejme viac in-store inscenácií, výroba určitých výrobkov priamo v predajni, testovanie produktov a tiež ponuky ušité na mieru pre konkrétnych zákazníkov. To prirodzene povedie aj k zmene veľkosti a rozloženiu predajne. Predná a stredná časť predajne tak bude musieť byť pretvorená na to, aby zaujala zákazníka. Veľkosť predajnej plochy sa pravdepodobne zmenší kvôli tomu, aby vzniklo miesto pre komunikáciu s online zákazníkom, pre skladovane a manipuláciu s tovarom objednaným online.

 

Jedným z príkladov, ako sa môžu predajné koncepty v budúcnosti vyvíjať, je Alibaba v Číne. Vo svojich kamenných predajniach Hema, ktoré sú hybridným konceptom online, kamenného obchodu a gastronómie, ponúka službu, kedy si zákazník môže online objednať výrobok, ktorý je pripravený alebo dokonca uvarený priamo v predajni. Nákup si môže vyzdvihnúť v predajni alebo si ho môže nechať doviezť v časovom limite 30 minút domov, ak žije napríklad vo vzdialenosti do 3 km od predajne.

 

Zmeny v životnom štýle spotrebiteľov


Nielen spotrebitelia, ale aj vlády budú čím ďalej viac klásť dôraz na zdravú výživu, aktívny životný štýl a celkové zdravie (wellness). A to dáva skvelú šancu maloobchodným reťazcom a výrobcom na tento trend rýchlo reagovať a odlíšiť sa od konkurencie.

 

Očakávame, že obchodné reťazce vytvoria vo svojich predajniach a na svojich online portáloch nové sekcie, alebo dokonca prídu s novými typmi predajní. Napríklad fínsky reťazec Kesko zaviedol vo svojich 200 predajniach chladiace boxy len pre vegetariánov.

 

Je viac než jasné, že výrobcovia aj maloobchodné reťazce, budú musieť viac investovať do vývoja nových výrobkov a kategórií, ktoré výraznou mierou podporia zákazníkov na ich ceste k lepšiemu životnému štýlu.

 

Hyperlokálny maloobchod

 

Hoci zákazníci obľubujú globálny značkový tovar, čoraz väčšia časť z nich žiada aj regionálne výrobky a je ochotná podporovať miestnych výrobcov. Nielen maloobchodné reťazce, ale aj nadnárodní výrobcovia tak zrejme budú viac spolupracovať s malými a stredne veľkými producentmi, alebo ich dokonca kúpia, aby tak uspokojili priania svojho zákazníka a ponúkli mu ojedinelý výrobok. Časť týchto výrobkov bude mať sezónny charakter, čo prinesie viac komplikácií v dodávateľskom reťazci a zníži operačnú efektívnosť predajní.

 

Rýchlosť a pohodlnosť nákupu

 

Zákaznícke očakávania týkajúce sa doby, miesta a rýchlosti dodania tovaru sa neustále zvyšujú. Amazon a Tesco vo Veľkej Británii ponúkajú dodávku online objednávky do dvoch hodín. A je to práve Amazon, ktorý je najrýchlejší obchodník, ak hodnotíme čas dodávky online objednávky. V USA ponúka službu Instant Pickup, ktorá umožňuje online kupujúcim vyzdvihnúť si nákup vrátane potravín, chladených nápojov, výrobkov osobnej hygieny a elektroniky dokonca do dvoch minút.

 

AI (artificial intelligence)

 

Doteraz sa maloobchodné reťazce líšili miestom, rýchlosťou a úrovňou pohodlnosti, ktorú zákazníkovi dodaním tovaru ponúkali. Artificial intelligence umožní obchodníkom poskytnúť zákazníkom úplne novú službu. Pomocou umelej inteligencie budú obchodné reťazce schopné zbierať a vyhodnocovať dáta o nákupnom správaní zákazníkov, modulovať ich správanie a spotrebiteľské zvyklosti a tým tiež predpovedať a naplánovať, kedy, kde a čo bude zákazník požadovať. Na základe tohto bude možné pripraviť marketingové kampane a na mieru šité ponuky.

 

Zdroj: http://www.retailmagazin.sk/obchodnik/maloobchod/3376-pat-globalnych-trendov-v-maloobchode

 

 

 

 

Späť