Novinky

Dizajn ako konkurečný prvok

Medzi aktuálne trendy pri zariaďovaní predajní patria priestranné a hlavne prehľadné interiéry, ktoré na zákazníka pôsobia priateľským dojmom a nie sú prvoplánovo manipulatívne.

Súčasní zákazníci nakupujú všetkými zmyslami. Bolo by naivné myslieť si, že o finálnom výbere rozhoduje len kvalita výrobku bez ohľadu na obal, cenu alebo napríklad prostredie, v ktorom sa nakupujúci nachádza. A práve atmosféra predajne, kde k rozhodnutiu dochádza, môže byť tým, čo bude vo finále kľúčové. Dizajn je dôležitou zložkou v komunikácii, pôsobí priamo na zákazníkov, vedie k lepšiemu vnímaniu priestoru a povzbudzuje chuť tráviť v priestore predajne viac času.

Pripravení reagovať na zmeny

Väčšina ambicióznych obchodníkov si tento proces uvedomuje a investuje nemalé financie do vybavenia predajných miest. Nie však tak často a efektívne, ako by bolo vhodné. Počas rokov sa mení sortiment ponúkaného tovaru, ale aj nákupné chovanie zákazníkov. Na dynamicky sa meniace trendy musia byť podnikatelia včas pripravení reagovať a pri zmenách v predajniach z nich vychádzať. Veľmi ľahko sa totiž môže stať, že pokiaľ tak neurobia, budú sa skôr či neskôr stretávať s poklesom predajov a odlivom zákazníkov.

Dizajn predajní je výrazný a dôležitý prvok obchodnej stratégie, a pokiaľ sa k jeho realizácii pristupuje správne, môže ísť o nepopierateľnú konkurenčnú výhodu. Ten správny čas na revitalizáciu prichádza vo chvíli, kedy je súčasné vybavenie predajne zastarané. Ideálne je byť schopný inovovať v cykloch troch až piatich rokov. Po takej dobe je potrebné vymeniť nielen techniku, ale predovšetkým štýl obchodných zariadení.

Snaha nestačí

Častou chybou, ktorej sa súčasní obchodníci dopúšťajú, je realizácia riešení bez dostatočnej znalosti nákupného správania zákazníkov. Skúmať správanie zákazníkov v prevádzkach, princípy ich orientácie, motiváciu nákupného rozhodovania, špecifiká segmentu zákazníkov a ďalšie je nevyhnutné a kľúčové. Musí byť jasné, kto v danej predajni nakupuje a čo všetko potrebuje pre excelentný nákupný zážitok. Pokiaľ k tomuto medzikroku nepríde, môžu nasledovať finálne chyby, ktoré sa prejavia v nesprávnom umiestnení a prevedení hardvéru (tvar, farba, ergonómia priestoru, nerelevantná atmosféra, zlá orientácia či mix kategórií). Dôsledkom je nedosiahnutie očakávaného cieľa.

Príroda a priestor na prvom mieste

Hlavnou požiadavkou je dať návštevníkom predajne priestor, v ktorom sa budú ľahko orientovať a dokážu jednoducho identifikovať ponúkaný produkt. V niekoľkých posledných rokoch udáva smer environmentálny kult. Teda dôraz na ekológiu, skutočné prírodné materiály, čisté a jednoduché línie a kontrast ponúkaného tovaru s hardvérom.

Cieľom všetkých obchodníkov je nepochybne vždy primárne to, aby sa zákazníci do predajní vracali, a práve riešenie realizované s ohľadom na všetko vyššie zmienené môže tomuto výrazne pomôcť. Pri efektívnom pojatí je možné očakávať udržanie existujúcich zákazníkov, ale tiež prilákanie pozornosti nových. Zdržia sa v priestoroch obchodu dlhšie, budú mať väčšiu chuť k nákupom a prehĺbi sa ich lojalita.

 

Späť