Novinky

Deň stromov u nášho zákazníka

Myšlienka osláv Dňa stromov vznikla už v 19. storočí v americkej Nebraske a postupne sa rozšírila do celého sveta. Presný dátum osláv sa v každom štáte alebo regióne líši v závislosti na klimatických podmienkach vhodných k vysádzaniu stromov.

 

"Strom, ktorý jeho hospodár starostlivo ošetruje a stráži, prinesie v pavom čase ovocie, ktoré sa od neho očakáva. ! (Ján z Kríža)

 

My sme sa rozhodli tento deň stráviť u nášho zákazníka v jednej predajni potravín na sídlu Šváby v Prešove. Symbolicky sme zákazníkom, ktorí prišli nakúpiť, rozdávali semiačka, síce zeleniny, lebo strom by si veľmi nemali kde nasadiť, ale aspoň aj takouto formou prispejú troškou zelene na našej planéte smile

Pre tých najmenších sme mali pripravené omaľovánky s lesnou tématikou, kde si detičky mohli vyfarbiť stromy podľa vlastných predstáv.

 

 

A ešte pár slov na záver, vedeli ste, že?

  • v celosvetovom ekosystéme zohrávajú stromy veľmi dôležitú úlohu – od ich existencie je závislá prevažná väčšina všetkých foriem života;
  • Slovensko patrí medzi najlesnatejšie krajiny v Európe, rozloha lesov tvorí až 41 % z jeho celkovej plochy;
  • každý zasadený strom je v priebehu svojho rastu schopný absorbovať až 2 tony CO2;
  • jedným z hlavných dôvodov ťažby stromov je výroba papiera;
  • na výrobu 1 tony obyčajného papieru je potrebe zhruba 17 dospelých stromov.

Späť