Novinky

Ako si správne vybrať chladiacu vitrínu a ako sa o ňu správne starať?

 

Chladiace zariadenia a chladiace vitríny spotrebujú najviac elektrickej energie v prevádzke. Ich hlavnou úlohou je úschova a chladenie nápojov či rôznych jedál, surovín a potravín. Prečítajte si niekoľko zaujímavých tipov ako si chladiacu vitrínu správne vybrať a ako sa o ňu vhodne starať.

 

Tak ako aj pri iných produktoch, dôležité je zistiť energetickú triedu produktu na základe energetického štítku. Chladiaca vitrína je v prevádzkách zapnutá častokrát non-stop. Je dôležité vybrať taký produkt, ktorý spotrebuje čo najmenej energie a je zároveň šetrný k prírode a životnému prostrediu.

Je dôležité dbať na to, do akého prostredia chladiacu vitrínu umiestníte. Ak sa bude nachádzať v chladnejšom alebo teplejšom prostredí, spotreba bude mať zvyšujúcu sa tendenciu. Vitrínu by ste preto nemali namontovať v blízkosti radiátora, klimatizácie alebo pri vchode kde sa často mení teplota. Správnym umiestnením vitríny sa zvýši jej efektivita a životnosť. Rosenie vitríny je taktiež neželaným javom.

 

 

Chladenie vzduchu vo vitríne prúdi rovnomerne, čím si potraviny v rôznych polohách udržujú stabilnú teplotu. Nápoje ako i jedlo si vyberiete vždy čerstvé a chutné bez ohľadu na to, či ich položíte do hornej či dolnej časti zariadenia. V dnešnej dobe je na trhu mnoho vitrín, ktoré môžete farebne zakomponovať do dizajnu vašej prevádzky.

 

Skôr ako pristúpite ku kúpe produktu nezabudnite na tieto kroky:

 

 • Dobre si odmerajte dvere ako i priestor, cez ktorý chladiace zariadenie má prejsť a kam ho umiestniť
 • Zmerajte teplotu miestnosti v ktorej bude chladiace zariadenie umiestnené (každé zariadenie pracuje správne len v prípade dodržania predpísaných okolitých teplôt)
 • Zistite si od vašich dodávateľov v akých teplotách by mali byť uskladnené vaše produkty
 • Zistite si aký spôsob chladenia bude najlepší pre kritériá vašich produktov, aby sa zachovala ich atraktívnosť
 • VENTILOVANÉ CHLADENIE- pracuje s aktívnymi ventilátormi, ktoré rovnomerne zabezpečujú rovnakú teplotu v zariadeniach
 • STATICKÉ CHLADENIE- pracuje pasívnym spôsobom a bežným fyzikálnym javom
 • Voľba vstavaného alebo externého agregátu
 • Ako by sa mali otvárať dvierka od zariadenia?
 • Farebné prevedenie zariadenia
 • Možnosť spájania do zostáv
 • Aké doplnky/ poličky do chladiacej vitríny potrebujete?

 

 

 

 

Ako sa o chladiacu vitrínu správne starať?

 

Na to, aby ste predĺžili životnosť chladiaceho zariadenia je nutná jeho častá kontrola a umývanie. To, že je čas na pravidelnú údržbu, vám napovie viacero faktorov. Prístroj začne byť hlučnejší a jedlo sa začne častejšie kaziť. Všetky tieto problémy je však možné jednoducho vyriešiť.

Najdôležitejšou súčiastkou je kondenzátor, ktorý odvádza teplo. Tu sa častokrát zachytávajú nečistoty z okolia či prach. Ak budete kondenzátor čistiť, chladiaci prístroj sa vám odvďačí bezproblémovým chodom a dlhou životnosťou.

Stačí, ak kondenzátor očistíte handričkou a nečistoty jednoducho povysávate. Efektívnym trikom je tiež prefúknuť kondenzátor stlačeným vzduchom, ktorý sa používa na čistenie počítačov a klávesníc. Raz za rok je tiež vhodná komplexná a odborná kontrola.

 

 

Dôležitá úloha kondenzátora:


Neviete čo to je? Spomeňte si na čierne mriežky, umiestnené vzadu na staršej chladničke, ktoré sú za prevádzky teplé. Naše babičky z nich opatrne ometali prach.

Vzduchom chladené kondenzátory pracujú s vysokými teplotami a nasávaný vzduch zvyčajne vôbec nie je filtrovaný. Keď je kondenzátor zanesený, je obmedzený prietok vzduchu a to bráni správnemu fungovaniu chladiaceho zariadenia.

Prevažne sú kondenzátory umiestnené v dolných častiach chladničiek a mrazničiek, teda v prašných priestoroch. Lamely kondenzátora sú znečisťované nielen prachom, ale aj inými čiastočkami, ktoré sa teplom prilepia na ich povrch.

Zanesený kondenzátor môže zvýšiť spotrebu a hlučnosť chladiacich zariadení až o 100%.

Pokiaľ nie je kondenzátor pravidelne čistený, klesá jeho schopnosť odvádzať teplo. Zlý stav kondenzátora spôsobuje prehriatie chladiva a oleja, a tým aj zníženie výkonu alebo poškodenie kompresora chladenia.

Čím viac je kondenzátor zanesený, tým dlhšie beží kompresor. Ak je celý pokrytý vrstvou nečistôt, môže kompresor bežať nepretržite, spotreba a hlučnosť sa potom výrazne zvýši.

 

Späť