Novinky

4 kroky ako správne komunikovať v maloobchode

Ak podnikáte v maloobchode, iste uznáte, že vzťahy so zákazníkmi sú tie najdôležitejšie vo Vašom podnikaní. Na druhej strane sú aj najkrehkejšie. Ako zlepšiť komunikáciu vášho obchodu, aby zákazník vošiel do predajne a ideálne, aby sa do nej opakovane vrátil?

 

1. Budovanie vzťahov so  zákazníkmi

Vybudovať naozaj kvalitné a silné vzťahy so zákazníkmi nejde len tak zo dňa na deň. Stojí za nimi dlhodobá a pútavá komunikácia. To je prvý a základný krok úspešného podnikania. A nielen v maloobchode. Každý podnikateľ, ktorý chce vo svojom biznise pôsobiť čo najdlhšie, vie, že toto je základ prežitia  na trhu. Preto uvažovať nad komunikačnými cieľmi a nad tým, ako ich naplniť, sa skutočne oplatí. Aj keď sa ako maloobchodník snažíte uspokojiť dopyt spotrebiteľov, mali by ste svoju komunikáciu pravidelne plánovať, vyhodnocovať a pripraviť si dlhodobé a krátkodobé ciele.

 

 

2. Plány, ciele a analýza

Dlhodobé ciele zohľadňujú obdobie jedného až troch rokov, niekedy aj viac. Sú to ciele, ktoré by obchodník nemal a nechcel meniť, pretože trvá roky, kým dosiahnu požadovanú úroveň. A sú to tie, ktoré by nemali tak ľahko prekonať ani vaši konkurenti. Príkladmi takýchto cieľov je vytvoriť silný imidž značky či vybudovať vysokú lojalitu zákazníkov.

Krátkodobé ciele sa menia v závislosti od trendov na trhu. Napríklad pred Veľkou nocou chce obchod prilákať zákazníkov na kúpu rôznych čokoládových cukroviniek do  svojho obchodu, preto svoju komunikáciu nasmerujete týmto smerom. Rovnako to môže byť pred Vianocami, či oslavami Nového roka.

Akonáhle sú už ciele známe, je potrebné sa zamyslieť nad tým, aká je situácia na trhu, zmapovať si komunikáciu konkurentov, ich rozpočty, ktoré do komunikácie investujú, premyslieť si očakávania zákazníkov. Podľa všetkých získaných vstupných údajov a na základe situačnej analýzy sa navrhne komunikačná stratégia pozostávajúca z rôznych zložiek, a to reklamy, PR, eventov, podpory predaja, propagácie, osobného predaja, vzdelávania zamestnancov a podobne. Správny obchodník vie zhodnotiť svoje možnosti a bude mu jasné, že nezaboduje proti konkurencii využitím len jednej zložky komunikácie, ak jeho konkurent maximalizuje investície a komunikuje silne a aktívne na všetkých frontoch.

 

3. Reálne zhodnotenie a kreativita

Ako už bolo naznačené, bez finančnej podpory do komunikácie to nepôjde. Preto je nevyhnutné, aby si obchodník jasne stanovil rozpočet, ktorý je ochotný vyčleniť do komunikácie a následne si zhodnotiť možnosti, čo všetko je možné za to dosiahnuť. Ak vieme, že náš obrat a najmä dosiahnutý zisk nedokáže pokryť televíznu reklamu, musíme siahnuť po takých komunikačných kanáloch, ktoré budú spĺňať efektivitu aj kreativitu a zároveň si zvoliť takú komunikáciu, ktorú si môžeme dovoliť.

Obchodník musí pochopiť, že jeho oblasť podnikania je jedným z najrýchlejšie sa meniacich trhov, a preto by mal byť schopný flexibilne reagovať na zmeny. S návrhom, zhodnotením, aj implementáciou komunikačného plánu vám vedia pomôcť komunikační profesionáli. Tí vám tiež odporučia rôzne kreatívne varianty, ako čo najlepšie osloviť vašu cieľovú skupinu s ohľadom na rozpočet, komunikáciu vašej konkurencie, aj očakávania spotrebiteľov. Rovnako sú to PR odborníci, ktorí vedia, ako najlepšie zhodnotiť výsledky komunikácie, aby ukazovali nielen zvýšenie predaja, ale tiež kvalitatívnu hodnotu komunikácie.

 

4. Dôvera ako základ lojality

Ak sú zákazníci presvedčení o vašej značke, stanú sa vašimi individuálnymi ambasádormi a budú svoje pozitívne nadšenie šíriť ďalej. To bude mať za následok zvýšenie návštevnosti vášho obchodu, prílev nových zákazníkov, aj zvýšenie predaja.

No nielen zákazníci by mali veriť vašej značke. Vy a vaši zamestnanci, ktorí si navzájom dôverujú a žijú značkou, sú rovanko dôležitý ako akákoľvek externá komunikácia. Byť transparentný nielen smerom von, ale aj dovnútra sa skutočne oplatí. A je rovnako dôležité to nezabudnúť aj patrične oceniť.

Len poctivá, jasná a transparentná komunikácia všetkými smermi prináša výsledky.

 

Späť