Novinky

Spoznajte tajomstvo úspechu ako prilákať ľudí do predajne

 

 

Jeden zo spôsobov, ako zvýšiť ziskovosť svojej predajne, je navrhnúť také dispozičné riešenia, ktoré upútajú roztrieštenú pozornosť spotrebiteľov.

 

Cesty zákazníkov

 

Jednu z najväčších investícii predstavuje fyzický priestor predajne. Je zrejmé, že ekonomicky premýšľajúci obchodník sa snaží efektívne využiť každý meter štvorcový plochy. Dispozičné riešenie maloobchodných predajní je strategické využitie priestoru. 

 

Dispozičné riešenie retailovej prevádzky má dve dôležité zložky:

1. Dizajn predajní: Využívanie strategických pôdorysov a manažmentu priestoru vrátane vybavenia predajní, displejov, osvetlenia, POP, navigácie a značenia.

2. Tok, prúdenie zákazníkov: Vzorec správania a spôsob, akým zákazník prechádza obchodom. 

 

Na dispozičné riešenie predajne má vplyv aj:


• Geografická poloha maloobchodnej prevádzky (nehnuteľnosti)
• Veľkosť budovy a dĺžka chodníkov prístupných od vchodu a výjazdu z budovy
• Využitie zariadenia predajne a vonkajšieho priestoru pre zhromažďovanie a vzájomnú interakciu
• Štýl architektúry budovy
• Farba, textúra a povrch exteriérových stavebných materiálov
• Riešenie vstupu a výkladu

 

Všeobecné dispozičné pravidlá

 

Prvou zónou kontaktu zákazníka a predajne je v rámci obchodu tzv. zóna dekompresie. Zákazníci potrebujú čas, hoci krátky, aby sa prispôsobili novému osvetleniu, vôňam, hudbe a vizuálnym stimulom v konkrétnom obchode. 


Oblasť tesne za zónou dekompresie (prechodovou zónou, transition zone) je miestom, kde väčšina maloobchodníkov urobí na zákazníka prvý dojem. V tomto bode nakupujúci vyhodnocujú, či ide o drahý, lacný obchod, sledujú vybavenie predajne.


Zákazníci po vstupe do akéhokoľvek obchodu opakovane podvedome odbočujú vpravo (uvádza sa, že až 90 % z nich), pokračujú pohybe po obchode proti smeru hodinových ručičiek. Prvá stena alebo regál, ktorý vidia, je často označovaná ako „mocná stena“. Dotvára prvý dojem z tovaru a mala by tu byť tá najlepšia ponuka alebo sezónne produkty.


Širšie uličky sú lákavejšie ako úzke alebo zužujúce sa v smere pohybu. Častokrát zákazníci podvedome neradi vstupujú do tmavých zákutí predajne a nemajú radi uličky, kde narážajú pri pohybe po predajni do vybavenia alebo tovaru. Zákazníci sa potom cítia nešikovne, neohrabane alebo hlúpo a opúšťajú obchod. Pôdorys vašej prevádzky by mal rešpektovať prirodzené ľudské správanie.

 

 

 

Spoznajte tajomstvo úspechu ako prilákať ľudí do predajne

 

Ľudia stále túžia po tradičnom nakupovaní v obchode, kde sa môžu stretávať s druhými, nadväzovať sociálny kontakt. Jednou z výhod, ktorú má váš kamenný obchod oproti konkurentom v elektronickom obchode, je jednoduchosť, s ktorou môžete nadviazať osobný vzťah so zákazníkmi.

To začína vytvorením príjemného prvého dojmu prostredníctvom vstupu do predajne, kde začína prvý kontakt s potenciálnymi zákazníkmi. Skutočným tajomstvom úspechu, ako prilákať ľudí do predajne a urobiť z nich zákazníkov, je úprimný osobný záujem podporený kvalitnými produktami.

 

Akonáhle sú zákazníci vo vnútri, pomôžte im s dobre naplánovaným rozložením priestoru a odmeňte ich tým, že im uľahčíte hľadanie produktov.

Zväčša sa na začiatok predajne umiestňuje úsek ovocia a zeleniny, aby navodil príjemnú atmosféru hneď po vstupe. 

Aj dizajn a farba vybavenia predajne môže ovplyvniť vnímanie vášho obchodu v očiach zákazníkov, takže nezabudnite vybrať paletu, ktorá odráža vašu značku, a nezabudnite používať konzistentné farebné schémy naprieč celého obchodu. Nechajte zariadenie predajne svieže a príjemné.

 

 

 

 

 

Zdroj: Retail magazín

Späť