Novinky

Ako a kde je možné ušetriť na nákladoch na elektrickú energiu?

Ako šetrí moderný obchod elektrickú energiu? Po nákladoch na ľudské zdroje a prenájom priestorov, tvoria energie podstatnú časť výdavkov maloobchodných reťazcov. Potrebné je svietiť, chladiť, vykurovať aj vymieňať vzduch. Ako a kde je možné ušetriť na nákladoch na elektrickú energiu?

 

 
Ak by ste chceli hľadať úsporu elektrickej energie u seba, dobre je začať energetickým auditom. Budete tak presne vedieť, ktoré zariadenia spotrebúvajú najviac energie a ktoré časti prevádzky sú nedostatočne izolované (na detekciu únikov tepla sa používa termovízia). Každý stavebný odborník vám potvrdí, že v dlhodobom horizonte bude väčšmi potrebné chladenie nehnuteľností, ako ich zatepľovanie a ochrana pred chladom a zimou.


Za významnou spotrebou energie je osvetlenie. Obchodníci, najmä nákupné centrá, sa snažia šetriť náklady na umelé osvetlenie aj tým, že fasády budov sú transparentné a pridávajú rôzne svetlíky či anglické dvorce (špeciálne svetlíky pre suterény a pivnice). Avšak umelé osvetlenie má za sebou intenzívny vývoj aj legislatívnu reguláciu (napríklad zákaz klasických a halogénových žiaroviek). Kedysi bolo úsporné LED osvetlenie - tzv. studené svetlo - luxusom a mali ho inštalované len inovátori. V súčasnosti je štandardom, ba často aj jedinou alternatívou. Moderné LED osvetlenie neprodukuje toľko tepla, senzory ho stlmia na základe intenzity prirodzeného slnečného svetla a v niektorých prípadoch ho zapnú iba vtedy, ak sa v jeho blízkosti nachádza človek.


Na druhej strane pred prudkým denným svetlom a tzv. skleníkovým efektom musia zákazníkov a návštevníkov, v neposlednom rade aj tovar, chrániť tienením a chladením, v zime zvyšujú komfort kúrením.

 

„Žrúti“ elektrickej energie

Chladiace a mraziace zariadenia sú „žrútmi“ elektrickej energie, no ich prevádzka je pri potravinách nutná a ich funkčnosť prísne kontrolovaná. Zvyčajne sa preto umiestňujú ďalej od vstupných dverí, aby neunikal chlad a zároveň, aby techniku nezohrieval prichádzajúci vzduch z vonkajšieho prostredia.

 

Slovenský príklad


Príklad ekologického inovátora však máme aj medzi slovenskými obchodníkmi. V reťazci FRESH je environmenálna filozofia pevnou súčasťou podnikania už desať rokov. Napokon už v roku 2009 vybavila celú prvú predajňu FRESH LED osvetlením. Následne pridali uzatvárateľné chladiace vitríny, aby teplo z chladiacich boxov neunikalo a v roku 2016 začali využívať rekuperáciu tepla, ktoré produkujú motory chladiacich zariadení. V troch prevádzkach, ktoré sú vybavené fotovoltaickými článkami ročne vyprodukujú vyše 120 MW elektrickej energie.


Fotovoltaické panely sú v mestskej zástavbe jedným z logických riešení získavania energie z obnoviteľného zdroja. So solárnymi kolektormi na strechách prevádzok sa teda budeme stretávať zrejme čoraz častejšie.

 

Zdroj: Retail magazín

Späť